• (888) 421-2020

Parts for Netherlands

Parts for the Netherlands

Importing parts into the Netherlands - Het importeren van goederen in Nederland


The shipping charges on our site do not include any duty or tax that is due when importing goods into the Netherlands. The import duty and taxes payable are calculated on the cost or your parts, plus the cost of shipping and insurance.

De verzendkosten op onze site bevatten geen heffing of belasting is het gevolg dat wanneer de invoer van goederen in Nederland. De invoerrechten en belastingen worden berekend op de kosten of uw onderdelen, plus de kosten van verzending en verzekering.


Duty Rates - Duty tarieven

The duty rates applied to imported goods in the Netherlands typically ranges from 0 - 17%.

e accijnstarieven voor ingevoerde goederen in Nederland varieert doorgaans 0 tot 17%.

VAT Rates - BTW tarieven

The standard rate for imported items in the Netherlands is 21% and is calculated on the value of the goods, plus the international shipping costs and insurance, plus any import duty due.

Het normale tarief voor ingevoerde artikelen in Nederland is 21% en wordt berekend op de waarde van de goederen, vermeerderd met de internationale verzendkosten en verzekering, vermeerderd met de invoerrechten verschuldigd.

Minimum Thresholds - inimale Drempels

When importing goods into the Netherlands duty is not charged, if  the total value of the goods not including shipping charges or insurance does not exceed €150. Neither duty nor VAT is payable if the total value of your order not including shipping charges or insurance does not exceed €22.

Bij het importeren van goederen in Nederland recht wordt niet in rekening gebracht, indien de totale waarde van de goederen niet inclusief verzendkosten of verzekeringen niet meer dan € 150. Noch plicht noch BTW verschuldigd indien de totale waarde van uw bestelling exclusief verzendkosten of verzekeringen niet meer dan € 22.