• (888) 421-2020

Parts for Lithuainia

Lithuainian PartsImporting parts into Lithuania - Importuojant prekes į Lietuvą

The shipping charges on our site do not include any duty or tax that is due when importing goods to Lithuania. The duty rates are based on the total cost of your order including shipping charges on our site.

Siuntimo išlaidas mūsų svetainėje, nėra jokių muitų ar mokesčių, kad dėl kai importuojant prekes į Lietuvą. Muitų normos yra pagrįstos visų išlaidų jūsų užsakymą, įskaitant siuntimo išlaidas mūsų svetainėje.

Duty Rates - Muito Normos

The duty rates on goods imported into Lithuania range from 0 - 17%.

uitų normos prekėms, importuojamoms į Lietuvą diapazone nuo 0 - 17%.

VAT - ridėtinės vertės mokestį,

The average sales tax on imported parts to Lithuania is 21% and is based on the value of your parts order, plus shipping, plus any duty that is due.

Idutinė pardavimo mokestis į Lietuvą importuotų dalių yra 21% ir yra grindžiamas savo dalių tvarka vertės, be pristatymo išlaidų, taip pat bet pareiga, kuri yra dėl.

Minimum Thresholds - Minimalios Ribos

When importing parts into Lithiuania, duty is not charged if the total value of the goods (not including the cost of shipping and insurance) is less than 517.90 LTL.

mportuoti detales į Lithiuania, muitas neimamas, jei bendra prekių vertė (neįskaitant laivybos ir draudimo išlaidas) yra mažesnė nei 517,90 Lt.